Mistanke om olje i drikkevatn

Bonden tømte ut spillolje for å binda støvet på ridebanen. Det kan vera grunnen til at drikkevatnet til tre gardar i Forsand luktar og smaker olje.