Fylkesmannen mener vedtak skaper usikkerhet

Fylkesmannen mener kommunen på flere punkter har hatt gal saksbehandling for nye boliger på Haualandseiendommen på Ganddal.