Brustad skrøt av Sola

En svært fornøyd kommunalminister Sylvia Brustad ble orientert om flyktninge-satsingen i Sola kommune i formiddag. Der er 32 voksne med flyktningebakgrunn det siste året sluset inn i et opplæringsprogram som kombinererer norsktimer og arbeid — og der de mottar lønn for innsatsen, ikke sosialhjelp. Stavanger kommune planlegger å gå i gang med noe liknende.