Vil lukke dørene til sykehus-styret

Mer makt til sykehusstyrene, men maktutøvelse for lukkede dører. Det er fylkesrådmannens innstilling for sykehusene i Rogaland.