Blackout etter ulykke

BRYNE: Den 31-årige bilføreren kunne bare huske at hun lå ved siden av bilen, ble løftet opp på båre og kjørt til Sentralsjukehuset i Rogaland. I Jæren forhørsrett er brynekvinnen dømt til 30 dagers betinget fengsel og 2000 kroner i bot etter promillekjøringen som endte med ulykke en høstkveld i fjor. Bilen kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en motgående bil.