• Produksjonen ved Tine Meieriet Jæren er høyt automatisert. Men flere folk trengs for å ta unna for økende salg av ost og mysepulver. Bemanningen nærmer seg 150 årsverk. FOTO: Lars Idar Waage

Tine oppbemanner ved milliardmeieriet i Hå

Over to år etter åpningen er Tine Meieriet Jæren i Kviamarka i Hå omsider i full produksjon. Fra årsskiftet kan driften bli helkontinuerlig alle ukedager.