Truet med kniv i Stavanger fengsel

At handlingen var et «rop om hjelp», kan ikke tillegges nevneverdig vekt, mener Stavanger tingrett.