Frp-Jørgensen er ikke fornøyd

— Analysen er ikke lystelig lesning. Vi får trafikale problem i Sandnes uansett hva vi gjør. Her er det åpenbart at kryssing av Gandsfjorden burde vært tatt med.