• Våland skole i Stavanger har rundt 500 elever. I løpet av de neste 17 årene vil storbyområdet trenge 22 nye skoler, 17 barneskoler og 5 ungdomsskoler, av samme størrelse. Jarle Aasland

Vi trenger 22 nye skoler

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil trenge totalt 43 barnehager, 17 barneskoler og 5 ungdomsskoler innen 2030, minst.