Lov å betale 6.000 skattefritt for småjobb

Som privatperson kan du betale inntil 6.000 kroner i året til en person som utfører reinhold, steller hagen, måker snø eller gjør annet forefallende.