• Troll var det mange av i Langgata torsdag. Didrik Ommundsen fra Ormaskogen barnehage var ett av dem. Marit Hæreid

Eventyr tre dager til ende

Få byer kan skilte med så mange flotte troll og eventyrfigurer som Sandnes. Torsdag formiddag var hundrevis av dem ute i Langgata.