• Med stor innleving uttrykte kyrkjelydsprest Gøran Byberg medkjensle med Tina Jørgensens nære familie og venner.

Tina-drapet sentralt på gudsteneste

Funnet av avdøde Tina Jørgensen (20) like ved Bore kyrkje gjekk som ein raud tråd gjennom delar gudstenesta i Bore bedehus i formiddag.