Heim til Jæren

Brøyt har flagget ut til Finland, men historien om det jærske industrieventyret skal ikke gå i glemmeboka.