Fremdeles dårlig legedekning

Helsesjefen har svart på fylkeslegens kritikk over skolehelsetjenesten i Sandnes.