Matangrep på Klepp og Time

Jordbrukskommunene Time og Klepp nekter å være med i et spleiselag for å styrke Gastronomisk Institutt (GI) på Ullandhaug. Kritikken fra Stavanger er massiv.