Kystplanlegging i full fart på Utsira

UTSIRA: Blir kystsoneplanene avgjørende for hvem som skal få nye oppdrettskonsesjoner, skal vi på Utsira jobbe dag og natt for å ha en klar i tide.