Dette er dine representanter

Eldrerådet i Sandnes består av to politikere, en sekretær fra kommunens administrasjon og fem pensjonister. Eldrerådet jobber for de eldres kår. Det nye eldrerådet ble satt etter valget i fjor. Dette er første gang det nye rådet arrangerer eldres uke. Rådet består av: