Grossistene ønsker hyppigere kontroller

Når blomsterimportører lurer seg unna toll og avgifter, skjer en uønsket konkurransevridning.