Døydde to dagar etter utskriving

Ei 94 år gammal, alvorleg sjuk kvinne vart i sommar utskriven frå sjuke— huset. Barnebarnet fortvilte. To dagar seinare var mormora død.