- Menn er best i gym og matte

— Av og til er det mer ro i klassen når vi har en mannlig lærer. Men ikke alltid, sier Hana-elever.