Komler på dispensasjon

Jærske komler har gått rett hjem hos byrå— kratene i Konkurranse- tilsynet. Serverings- stedene på Jæren får lov å selge komle til lik pris en dag i året - fram til år 2005.