Parkeringssone 8 krymper

Sone 8 for parkering på Storhaug og deler av Verksgaten er blitt mindre. Nyordningen virker uforståelig, og de som blir berørt burde vært varslet direkte, mener Knut Jonas Espedal.