Fylket vil vurdere nye drosjegrenser

Rogaland blir ikke samlet til ett eneste drosjedistrikt dersom syke— huskjøringen blir som før.