Streiken tærer på tålmodigheten

Streiken har vart så lenge at det begynner å tære på tålmodigheten. Dette er de enige om, både barnehageassistenter og foreldre i Haugesund, hvor streiken blant førskolelærene er inne i den tiende uka.