• maaker112381a.jpg Anders Minge

Nå får måkene sin egen advokat

Sigbjørn Eskeland har leid inn advokat for å forsvare rettighetene til fiskemåkene på hotelltomta i Tanke Svilandsgate. Han mener anleggsarbeidet må stoppes for at måkene skal få hekke i fred.