• Ordfører Leif Erik Egaas vil gjerne fortsette som øverste politiske leder i Eigersund. Arnt Olav Klippenberg

Stiller som ordførerkandidat

Leif Erik Egaas har ingen hast med å komme tilbake til jobben i Fiskeridirektoratet.