• -Vi er en del av Sandnes og vil gjerne hjelpe til med å holde byen ren, sier Vibeke Steffensen (t.v.) som jobber med investering og Mette Rønneberg på depotet. Carina Johansen

71 bankansatte ryddet gatene

For noen timer fredag ettermiddag byttet de kreditvurdering, investeringsråd og utlån med hansker, søppelsekker og feiekoster.