• Mathilde Oord, Rolf Schreiner og Jarl Østhus takket fungerende brigadesjef Martin Edland og Kenneth Johnsen i Brannvesenet Sør-Rogaland for innsatsen. Marit Hæreid

Blomster til brannmenn

— Blomster og sjokolade må brannmennene få. Dere gjorde en kjempeinnsats, sier Rolf Schreiner.