15 vil bli kommunaldirektør

Direktør Inger Østensjø, bildet, på Høgskolen i Stavanger er en av søkere til den nye stillingen som kommunaldirektør oppvekst og levekår i Stavanger kommune.