Nå får du post i butikken

Ved å legga ned 25 postkontor i Rogaland og legga posttenestene til nærbutikkar vil Posten gi brukarane eit betre tilbod med lengre opningstider.