Få spor i drapssaken

Drapsetterforskerne i Haugesund er langt fra et gjennombrudd.