• Bolighusene nord for Skippergata (på venstre side opp Skippergata) kan være i fare, når bussveien planlegges fram til boligutbyggingen i Sandnes øst. Sandnes Aducerverk, nå Hana Sanz, var en hjørnesteinsbedrift i kommunen. Langs Hanaveien og Daleveien, nederst på bildet, var det småindustri. Husrekken til høyre er også revet. Widerøe/Sandnes kommune v/Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Ryker siste rest av arbeiderkvarteret?

Ett av byens tidligere arbeiderstrøk kan miste flere verneverdige bolighus dersom politikerne bruker Skippergata til bussvei mot gigantutbyggingen i Sandnes øst.