• Espen A. Karlsen (Frp) mener hver stein må snus for å se hvor det kan gjøres innsparinger i tjenesteområdet helse og velferd i Gjesdal. Ove Heimsvik

Må få oversikt over pengebruken

Gjesdal kommune brukte i fjor rundt 12 millioner kroner mer på omsorgstjenester enn opprinnelig planlagt. Manglende oversikt er årsaken til overskridelsene.