• Barnehagesjefen vil at de barnehageansatte skal lære mer om hvordan de kan gi de minste barna et best mulig tilbud. 1-åringene på dette bildet heter Tale, til venstre, Fenix, Mia og Tobias. FOTO: Jarle Aasland

Starter skole for ledere av barnehagene

Å sikre at de minste barna får et godt tilbud, er det som nå ligger barnehagesjef Rannveig Eriksen mest på hjertet.