• Hans Magne Haaland og Magnus Berge er klare til å rykke ut der hjelpen trengs i Sirdalsfjellet, men til nå i påsken har de hatt rolige dager. Privat

Flere går utenfor merket løype

Det er flotte forhold på fjellet, men flere beveger seg utenfor merkede skiløyper. – Det er skummelt å se skiløpere i samlet flokk på rasutsatte steder, sier Hans Magne Haaland.