• Sju alternativer er vurdert. Nr 2, 4a og 7 går til finalerunden og skal nå utredes nærmere. Cowi

Årdalstunnelen nærmer seg 1 milliard

Direktetunnel til Årdal i Ryfylke vil koste hele 953 millioner kroner og spare trafikantene for 8-9 minutters reisetid. Nå vil Statens vegvesen vurdere dette opp mot to billigere alternativer, som ikke korter inn reisetiden.