Minst 100 millioner kroner i minus

Olaf Gjedrem (krf) stiller spørsmål ved viljen og evnen til de ansatte om å følge opp politiske vedtak om å spare penger i fylkeskommunen.