Næringslivsleder ber alle jobbe for regionens beste

Jostein Soland, administrerende direktør i Stavanger Næringsforening, synes ikke det er lett å svare på spørsmålet om Sandnes er Nord-Jærens kjerring mot strømmen.