Naturvernforbundet skeptisk til forbrenning

Naturvernforbundet i Rogaland går imot et forbrenningsanlegg på Forus. Forbundet sier motivasjonen for å redusere vår søppelmengde vil med et slikt anlegg bli sterkt svekket. Naturvernforbundet ser det som svært uheldig at det nå sprer seg en forståelse for at forbrenning er en miljøvennlig måte å håndtere en stadig voksende søppelmengde på.