• Gena på Ullandhaug har to ansatte. Virksomheten har aldri gått med overskudd. Selskapet ble etablert i 2005. Elin Skårland Frøyland og daglig leder Ragne Kristin Farmen sikrer DNA fra snusboksen til en avdød mann i forbindelse med en farskapssak. Jonas Haarr Friestad

DNA-prosjekt uten godkjenning

Kommunen og Gena jobber på spreng for å få DNA-prosjektet godkjent.