Steinbakk: - Vi kan diskutere utbytte

— Vi er ikke med på en diskusjon om å legge ned Forus Næringspark, men tar gjerne en debatt om hva selskapet skal være framover, og om det er rett av eierne å ta utbytte.