• Aftenbladet skrev tirsdag om snart 22 år gamle Cecilie Joys som trenger både arbeid og bolig. Marie von Krogh

73 utviklingshemmede i kø for å få bolig i Stavanger

I løpet av 2013 vil 32 nye plasser i bofellesskap stå klar for psykisk utviklingshemmede i Stavanger.