Vet lite om forsikring

Mange rogalendinger er usikre på hva de harforsikret og hva forsikringen gjelder.