I pluss med et penne- strøk

Bystyret i Stavanger har innført en regelsom sier at når friområder omreguleres til annet bruk, skaltilsvarende store områder reguleres til friområder.