Lærere vil på hotell

1200 har søkt på 120 stillinger ved nye Clarion hotel i Ny Olavskleiv. Mange av søkerne er lærere og folk med pakke fra oljeindustrien.