Organisert blekk på Café Metro

De serverer ikke kunsten på Café Metro, menvelbekomme likevel.