Ledige senger på hotellene

I fjor trakk Gladmat-festivalen rundt 200.000 mennesker til Vågen-området i løpet av fire dager. Arrangørene håper på det samme i år. Men disse må i så fall komme fra vårt eget distrikt.