Vond og vanskelig sak for alle

Formann i styret for borettslaget i Jernalderveien 32 og 34, Arne Hansen, karakteriserer dette som en vanskelig og vond sak.