Sjøkabel rammer fiskerinæringen

Blir vi ikke hørt, blir det aksjoner, sier lederen av Stavanger og omegn fiskarlag. En strømkabel over Høgsfjorden kan ødelegge trålfeltene.