Sjukeheimar blir mini-sjukehus

Ein sjukeheim i dag er ikkje det samme som for 10 år sidan. Pasientane blir sjukare og krev meir behandling og pleie.